Trưởng khoa KH Xã hội & Nhân văn - Dấu ấn Phó Giáo sư Sử học

12 tháng 05, 2020

Ngày 5/3/2018, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018. Trong số này có một người Phú Yên, đó là TS Nguyễn Văn Thưởng (sinh năm 1971).

Hội thảo khoa học đổi mới trong dạy học ngoại ngữ

25 tháng 10, 2016

Ngày 07/05/2016, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”.
Top