dau-an-pho-giao-su-su-hoc

04 tháng 07, 2018

Ngày 5/3/2018, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhànước ký quyết định công nhận các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018. Trong số này có một người Phú Yên, đó là TS Nguyễn Văn Thưởng (sinh năm 1971).
Top